Coaching voor ouders

Informatie voor de ouder of verzorger

U maakt zich zorgen over de sociale en/of emotionele gezondheid van uw kind. U merkt dat uw kind niet meer zijn of haar ‘eigen blije ik’ is.

Door allerlei soorten (vaak opvallend, maar soms ook onopvallend) gedrag kan uw kind laten merken dat het zich niet prettig voelt. Denk hierbij aan boos zijn, stiller zijn, meer dan anders huilen, broekplassen, agressief gedrag tonen, onbereikbaar lijken, niet naar school willen, etc.

Uw kind heeft tijd en ruimte nodig om bepaalde gebeurtenissen te kunnen verwerken of om te wennen aan (nieuwe) situaties. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier en u kunt uw kind daar meestal zelf bij helpen.

Wanneer u echter merkt dat de ontwikkeling van uw kind in de knel komt, dat uw kind teveel belemmerd wordt in de dagelijkse bezigheden, of dat uw kind te lang met bepaalde gebeurtenissen bezig blijft, dan kunt u beslissen om hulp in te schakelen.

Het kan ook zijn dat uw kind gepest wordt, een pester is, belemmerende angst heeft, sociale vaardigheden mist om zich staande te houden tegenover leeftijdgenoten, onzeker, faalangstig, boos of brutaal is.

Ook dan kunt u contact opnemen met Spelen helpt.

We kunnen tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wat Spelen helpt voor u en uw kind kan betekenen.