Effecten van spel voor kinderen

  • Spel stimuleert gezonde verbindingen in de hersenen
  • Spel stimuleert de algemene ontwikkeling
  • Spel stimuleert tot bewegen
  • Spel stimuleert emotionele processen
  • Spel stimuleert sociale processen
  • Spel stimuleert creatieve processen
  • Spel vermindert stress
  • Spel helpt een kind om problemen op te lossen