Wat is KIES

KIES is de afkorting van: Kind In Echtscheiding Situatie.

Zowel bij getrouwde mensen als bij een samenwonend stel wordt er gesproken van een scheiding, als de relatie beëindigd wordt.

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Juridische banden worden verbroken. Een, in gedachten, voorgestelde gezamenlijke toekomst valt in duigen. Een gezin gaat uit elkaar. Er zijn veel onzekerheden en vaak heftige emoties.

Ook als de ouders proberen de echtscheiding zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen, blijkt dat kinderen er toch nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. Soms uit dit zich pas jaren later, soms zelfs pas als het kind al volwassen is.

Er is inmiddels bewezen dat er veel leed voorkomen kan worden als een kind de mogelijkheid heeft gekregen om mee te doen aan het KIESprogramma.

KIES gaat er vanuit dat ieder kind op een eigen manier bezig is met de scheiding van de ouders en ieder kind krijgt, op een laagdrempelige manier,  de mogelijkheid om te doen wat het nodig heeft om de scheiding van zijn of haar ouders een plekje te geven.

De KIEScoach mengt zich niet in juridische zaken, maar ‘loopt even mee’. Het kind kan leren omgaan met de, soms verwarrende, situatie en hij of zij kan de bijbehorende gevoelens leren begrijpen en verwerken.

De ouders kunnen begeleiding krijgen bij vragen als ‘gescheiden opvoeden, hoe doe je dat?’, ‘hoe vertel ik het mijn kind?’ en ‘Wat kan ik als ouder doen om mijn kinderen zo goed mogelijk te steunen?’.


Lees de folder van KIES: