KIES voor ouders

KIES betekent: Kind In Echtscheiding Situatie

Als u en uw partner gaan scheiden dan staat voor uw gezin de wereld op zijn kop.

Ieder gezinslid zal anders tegen de scheiding aankijken en er kunnen veel verschillende emoties bij loskomen. Daarnaast is er veel te regelen en zal er een heleboel veranderen.

Bij een scheiding kunnen de gemoederen tussen de ex-partners soms hoog oplopen. Het is van belang dat de ouders dit onderling weten op te lossen, zonder daar de kinderen in te betrekken.

Voor kinderen is het zeer schadelijk om het middelpunt te zijn van de onenigheid tussen ouders. Ze krijgen niet alleen en verkeerd voorbeeld, het kan ook een verscheurd gevoel geven en het gevoel te moeten kiezen voor één van de ouders.

Mocht het niet lukken om op een verantwoorde manier de scheiding te regelen, vraag dan hulp van een mediator of een instantie die gespecialiseerd is in echtscheidingen. De schade die een ‘vechtscheiding’ uw kind berokkend is onaanvaardbaar!

Kinderen kunnen bij Spelen helpt terecht voor KIES in een groep, of (als een kind een beetje extra steun goed kan gebruiken) voor individuele hulp.

Voor ouders organiseert Spelen helpt groepsbijeenkomsten over ‘gescheiden opvoeden’. In deze groep wordt besproken hoe je als gescheiden ouders je kind de best mogelijke opvoeding kunt geven, binnen de situatie zoals die is.

Ouders kunnen ook samen in gesprek gaan met de KIEScoach over gescheiden opvoeden, de begeleiding kan dan meer toegespitst worden op uw specifieke situatie.

Wat kunt u als ouders doen?
  • Luister naar uw kind. Laat uw kind meedenken en meebeslissen over die dingen die hem of haar aangaan. Probeert u zich in te leven in de denkwijze van uw kind.
  • Wees eerlijk! Uw kind voelt feilloos aan dat er iets aan de hand is. Draai niet om de feiten heen, maar vertel de dingen op zo’n manier dat uw kind het goed kan begrijpen. Beloof geen gouden bergen als die er niet gaan komen. Geef bijvoorbeeld aan dat het nu heel moeilijk is, maar dat u er het beste van wil maken. Hierbij is het goed om te bedenken wat een kind wel of niet moet weten en is het leeftijdsafhankelijk welke informatie belangrijk is voor uw kind.
  • Laat uw kind buiten eventuele ruzies of onenigheid met uw ex-partner.
  • Laat uw kind weten dat hij of zij er niets aan kan doen dat u gaat scheiden.
  • Leg uw kind uit dat u als partners kunt kiezen om te scheiden, maar dat u altijd de ouder blijft van uw kind. Dit kan veiligheid geven in een periode van verwarring en spanning.
  • Wees er alert op dat kinderen grote zorgen kunnen hebben om u, om de andere ouder, om broers en zussen, om zichzelf….Maak zorgen bespreekbaar en leg uit dat ouders voor hun kinderen horen te zorgen en niet andersom. Uw kind heeft er recht op om kind te zijn.
  • Door uw kind een stem te geven in de hele situatie, door rekening te houden met de gevoelens van uw kind en door hen te begeleiden in de nieuwe situatie, laat u merken dat hij of zij er toe doet.  Gun uw kind zijn of haar eigen proces en schakel eventueel hulp in als dat nodig is. Een KIEScoach stelt uw kind in de gelegenheid om in een veilige omgeving de scheiding een plekje te geven en te wennen aan alle veranderingen die er op hem of haar afkomen.