Hoe worden resultaten behaald?

Sneller en efficiënter resultaten behalen!
De aanwezigheid van therapiehonden wordt geassocieerd met o.a. verhoging van de inzet van kinderen in speltherapie, meer betrokkenheid met fantasierijk spel en meer reducties in spelverstoring, verwardheid, weerstand en agressief gedrag (Thompson, 2007). Maar  op welke verschillende manieren kan een hond worden ingezet om therapeutische doelen te behalen?


1. Training
Kinderen helpen bij de training van de hond, ze leren de basiscommando’s zodat de hond leert het kind te gehoorzamen. Ook kunnen zij helpen bij het aanleren van nieuwe oefeningen of trucs.


2. Veiligheid
Kinderen leren om veilig om te gaan met honden. Hoe benader je een hond eigenlijk? Wil elke hond op straat wel geaaid worden? Wat doe je als er een hond op je af komt rennen? En hoe breng je een hond eigenlijk op zijn gemak?

3. Agility
Kinderen kunnen activiteiten leren op het gebied van agility; zoals de hond door een tunnel heen leiden. Dit helpt een kind bij zijn/haar probleemoplossend vermogen.

4. Verzorging
De hond zorgt niet alleen voor het kind, het kind leert ook voor de hond te zorgen. Leren omgaan met signalen die de hond afgeeft. Maar ook grenzen aftasten; evenwicht vinden tussen zorgen voor de hond en grenzen stellen voor jezelf. 

5. Emotieregulatie
Kinderen leren hun emoties en gedragingen te reguleren tijdens interacties met een hond. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid en het plezier van alle betrokkenen. Als een kind geneigd is snel boos te worden, leert het kind zijn boosheid te reguleren omdat de hond een actief onderdeel vormt binnen het trio (therapeut, hond en kind) en kinderen willen de hond veilig stellen.

6. Spel & ontspanning
Kinderen spelen graag met een hond. Een bal gooien, zoekspelletjes.. Veel spelletjes helpen het kind onbewust met diverse problemen, bijvoorbeeld het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Het kind kan ontspannen door de hond te borstelen of te knuffelen (ontladen). Tijdens dit soort momenten is een kind erg ontspannen. Vaak komen vaak op juist dit soort momenten gesprekken op gang. Hier kan de therapeut op een laagdrempelige manier op inspringen.


7. Verbeeldend spel (fantasiespel)
Wanneer een therapiehond aanwezig is in de spelkamer, kunnen zij een onderdeel spelen binnen het spelverhaal van het kind (bijv. politiehond of hulphond). Dit versterkt het fantasierijk spel van kinderen en verdiept het spel waardoor thema’s sneller zichtbaar worden en verwerking op gang komt.

8. Omgaan met gevoelens
Kinderen hebben de mogelijkheid hun gevoelens en gedachten te vertellen aan de hond. Dit kan zowel direct naar de hond als indirect, via verhalen of tekeningen waarbij de hond een rol speelt. Een speltherapeut kan de hond ook inzetten als boodschapper; gevoelens die bij het kind spelen worden dan toegespeeld naar de hond, hierdoor komt de boodschap bij het kind wel zeker binnen, maar op een laagdrempelige manier.

9. Probleemoplossend vermogen
Kinderen leren problemen op te lossen door problemen van de hond ‘’op te lossen’’. Deze zijn soms vergelijkbaar met de problemen van het kind en hier kun je dan weer met elkaar over in gesprek gaan. Hoe zou een hond zijn probleem kenbaar maken? Hoe kun jij dit aanpakken?