Rots & Water

Voor wie?
Het Rots en Waterprogramma is bedoeld voor kinderen en jongeren die meer voor zichzelf op mogen komen, hun zelfvertrouwen mogen vergroten of juist hulp nodig hebben om zichzelf te beheersen.
Rots & Water wordt in elke vorm van onderwijs ingezet en is geschikt voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Het programma is tevens geschikt voor kinderen en jongeren met autisme, met of zonder verstandelijke beperking.

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een psychofysieke training waardoor kinderen meer inzicht in en controle over hun lichaam, emoties en gedachten krijgen. Ze leren zichzelf beter kennen en het wordt makkelijker een houding te kiezen in lastige situaties.

Het programma is effectief omdat het:
 • gebruik maakt van de psychofysieke methodiek waarbij cognitieve leerprocessen worden gekoppeld aan fysieke ervaring
 • kinderen aanspreekt vanwege het fysieke karakter
 • een sterke transfer naar leefgebieden, buiten de school zoals het sportveld, uitgaansleven, verkeer etc. mogelijk maakt
 • uit onderzoek blijkt dat de geleerde vaardigheden op langere termijn beklijven

‘’Uit cijfers die door het RIVM bekend zijn gemaakt blijkt dat het Rots en Waterprogramma van alle aangeboden interventies, onder alle schooltypes, het meest aangevraagde programma is!’’

Hoe is het programma opgebouwd?
Tijdens Rots & Water leert uw kind spelenderwijs door sport, spel en oefeningen onder andere:
 • Bewust worden: ben ik meer Rots of meer Water?
 • Stevig en sterk te staan (gronden)
 • Zijn/haar ademhaling te gebruiken (centreren)
 • Beter concentreren (focussen)
 • Zichzelf te beheersen
 • Bewust te zijn van lichaamshouding van zichzelf en van anderen
 • Grenzen aanvoelen en aangeven, intuïtie
 • Omgaan met groepsdruk
 • Opkomen voor zichzelf en anderen (bijv. pestsituaties)
 • Onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes maken (Rots)
 • Hoe met anderen samen te werken, samen te spelen en samen te leven (Water).

Wat tonen onderzoeken aan?
Rots & Water draagt bij aan:
 • Het creëren van een veilig leer- en leefklimaat
 • Ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Vermindering van pestgedrag door effectievere strategieën om met pestgedrag om te gaan
 • Ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden
 • Meer zelfbeheersing
 • Versterkt vermogen tot zelfreflectie
 • Afname van sociale problemen
 • Vermindering van grensoverschrijdend gedrag
 • Betere leerprestaties op gebied van rekenen en taal

Het Rots en Waterprogramma is een evidence based programma dat wetenschappelijk is onderzocht door het Trimbos Instituut i.s.m. Rutgers Stichting met significante, positieve resultaten.


Training van sociaal inzicht en/of sociale vaardigheden

Kinderen die extra steun en training kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden kunnen bij Spelen helpt zowel individueel als in een groep terecht.

Allereerst wordt er door middel van gesprekken met ouders, eventueel een gesprek met school en observaties van het kind bekeken of het sociaal inzicht van uw kind goed ontwikkeld is.

Uit ervaring is gebleken dat kinderen soms naar een sociale vaardigheidstraining gestuurd worden, terwijl het sociaal inzicht nog niet voldoende is. Kinderen raken dan in de war, omdat ze wel verschillende vaardigheden leren, maar niet goed kunnen inschatten wanneer ze welke vaardigheden kunnen inzetten.