Wat is speltherapie

Wat is speltherapie?
Op de site van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) wordt speltherapie als volgt omschreven:

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Kinderen hebben meestal nog niet de woorden om te kunnen vertellen wat ze voelen, wat ze denken of waar ze mee zitten. In spel kunnen ze zich vrij uiten. Door de manier van volgen en reageren van de speltherapeute verdiept het spel zich en kan het kind verwerken en bijvoorbeeld nieuw gedrag oefenen.

Kijk in het linker menu, op de pagina links, voor meer informatie over o.a. de NVVS.