Speltherapie, informatie voor de ouder.

Informatie voor de ouder of verzorger
 
Er zijn voor speltherapie grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

 
1. Traumatische ervaringen, zoals:
 • Verlies van belangrijke personen,
 • verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,
 • mishandeling of daarvan getuige zijn,
 • fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing,
 • ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden,
 • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.
 
2. Emotionele problemen, zoals:
 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet,
 • te weinig zelfvertrouwen,
 • een negatief zelfbeeld,
 • hechtingsproblemen.
 
3. Sociale problemen, zoals:
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag),
 • moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).
 
Waarom speltherapie?
Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spel is de taal van het kind. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Oudergesprekken
Door middel van oudergesprekken (eens in de 5 á 6 weken) blijft u als ouder goed op de hoogte van de voortgang van uw kind en heeft u daardoor de mogelijkheid om met uw kind ‘mee te groeien’.
 
De spelkamer
De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.

Door middel van spelobservaties wordt besloten of speltherapie de juiste hulp voor uw kind is. Zo niet, dan denkt Spelen helpt mee over een vorm van hulp die wel geschikt is of wordt er doorverwezen.