Uitleg begrippen

Korte uitleg van de begrippen in het werkveld*

Amerikaanse benaming
Nederlandse benaming
Afkorting
Animal Assisted Activities
Dierondersteunde activiteiten
AAA
Animal Assisted Therapy
Dierondersteunde therapie
AAT
Animal Assisted Play Therapy
Dierondersteunde speltherapie
AAPT
Canine Assisted Play Therapy
Speltherapie met een hond
CAPT


Er is een groot verschil tussen AAA en AAT. Bij AAA wordt een dier ingezet om te ondersteunen bij bepaalde activiteiten. Je kunt dan denken aan het bezoek van een hond bij een groep dementerende ouderen. AAT onderscheidt zich van AAA wanneer het dier een rol speelt in het therapieproces of de behandeling van een cliënt. Bij AAT is bovendien een gediplomeerd therapeut betrokken.
AAPT geeft een compleet nieuw woord in het Nederlands: Dierondersteunde speltherapie. Een combinatie van speltherapie en dierondersteunde therapie voor kinderen, adolescenten en gezinnen.

Hoe is dierondersteunde therapie ontstaan?
Al decennia geleden deed Boris Levinson een onderzoek onder psychologen. Hij was verbaasd over het aantal psychologen met uitstekende therapeutische resultaten in sessies waarbij dieren onderdeel vormden van de therapie. Vandaag de dag zijn ongeveer 75 professionals wereldwijd specifiek getraind in ‘Animal Assisted Play Therapy’. De meeste komen uit Amerika en Engeland (Van Fleet, 2010).

Vooralsnog ben ik de eerste gediplomeerde dierondersteunde speltherapeut in Nederland die in dit bijzondere veld werkzaam is!

Waarom therapie met dieren?
Dieren zijn belangrijk voor kinderen. Kinderen interesseren zich in dieren, praten over dieren, benaderen ze gemakkelijk en dromen zelfs over dieren (Jalongo, 2004). Zowel kinderen als dieren zijn speels. Beiden spreken  ‘de taal van het spel’!
Het is algemeen bekend dat huisdieren de volgende effecten hebben op kinderen: verlaging van stress- en bloeddruk, kalmerende werking, ontwikkeling van empathisch vermogen en een verhoogd gevoel van veiligheid en verantwoordelijkheid (Chandler, 2005).
Ervaringen met dieren helpen de kinderen bij het veranderen van hun zelfbeeld. Leren van een hond maakt een kind sterker. Een hond leert een kind over relaties met dieren en uiteindelijk ook over relaties met mensen.

* Omdat dit veld nog zeer onbekend is in Nederland, zijn de genoemde begrippen nog niet allemaal bestaande begrippen in Nederland.