Werkwijze

De Werkwijze van Spelen helpt
  • Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden bij Spelen helpt, maar kunnen ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld een huisarts of een leerkracht.
  • We plannen een kennismakingsgesprek in de praktijk van Spelen helpt. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en maken we deze concreet. Dit gesprek is gratis als u besluit verder te willen met Spelen helpt. Anders wordt een minimaal tarief van 25 euro gerekend.
  • We overleggen samen de hulpvraag en kijken welke vorm van zorg het beste past bij uw kind. Zo kan het zijn dat we meerdere vormen van hulpverlening combineren, bijv. speltherapie én elementen uit het Rots & water programma. U en uw kind hebben daarnaast de keuze om te kiezen voor de inzet van een therapiehond. Indien dit niet gewenst is, is dit geen enkel probleem.
  • Voor het kennismakingsgesprek ontvangt u een digitale invullijst. U vult deze lijst zo compleet mogelijk in en stuurt deze terug naar Spelen helpt, zodat we tijdens ons gesprek verder in kunnen gaan op uw hulpvraag.
  • U beslist of u verder wilt met Spelen helpt. Spelen helpt overweegt of de gevraagde hulp geboden kan worden of dat een doorverwijzing nodig is.
  • Als we, met elkaar, beslissen dat we gaan samenwerken, dan volgt er een observatieperiode. Uw kind komt twee of drie keer naar de praktijk op een afgesproken tijd. Uw kind krijgt een aantal speelopdrachtjes en mag ook zelf iets kiezen om te spelen. Na deze observaties wordt er advies gegeven over de best mogelijke vorm van hulp voor uw kind. Na ieders goedkeuring gaan we beginnen en zal er eens in de 5 á 6 weken een oudergesprek plaatsvinden, waarin de voortgang besproken wordt en er ruimte is voor vragen en overleg.
  • U kunt zelf bij uw zorgverzekering navragen of u de kosten van Spelen helpt (gedeeltelijk) vergoed kunt krijgen.
  • Stel uw vragen en kom eventueel zelf met suggesties, ook als u niet zeker weet of Spelen helpt de hulp kan bieden die u of uw kind nodig heeft. In goed overleg komen we dan vast tot een passende vorm van hulp!